Przejdź do treści

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH – TUS TWAJĄ ZAPISY NA NOWY ROK SZKOLNY 2023/24

TUS – Na czym polega Trening Umiejętności Społecznych?

T U S oparty jest na terapii zabawą w grupie. Zajęcia pomagają dzieciom rozwijać zrozumienie siebie, samoakceptację, wewnętrzną siłę, samokontrolę i samodyscyplinę. Różnorodne ćwiczenia dopasowane są do potrzeb rozwojowych dzieci oraz intensywnie wspierają naukę określonych umiejętności społecznych. Zdobycie tych umiejętności przez dziecko jest niezbędnym warunkiem do udanego uczestnictwa w życiu społecznym.

Każda ćwiczona umiejętność rozkładana jest na pojedyncze kroki, tak aby uczeń wiedział, jak zachować się w konkretnej sytuacji, a następnie powtarzana jest wielokrotnie na kolejnych treningach. Za każdym razem wzmacniane wszystkie pozytywne zachowania. Prawidłowe zachowania utrwalane są m. in. po przez „odgrywanie ról”, zadania wymagające zaangażowania całej grupy. Po wykonanym ćwiczeniu, po zakończeniu omawiania danego działu i na zakończenie wszystkich treningów, każdy uczestnik otrzymuje informację zwrotną o swoich postępach.


Organizacja zajęć

Skład grupy treningowej to od 4-8 osób. Dobrze, żeby uczestnicy potrafili czytać i pisać. Kwalifikację do grupy treningowej ustala się na podstawie spotkania wstępnego z prowadzącym, w związku z tym, że wybór ćwiczonych umiejętności musi wynikać z analizy potrzeb i możliwości uczestników.

Spotkanie wstępne z terapeutą w celu kwalifikacji dziecka do treningu umiejętności społecznych trwa do 30 minut i jest bezpłatne.

Zajęcia w nowym roku szkolnym 2022/2023 będą trwały 50 minut i odbywają się raz w tygodniu w cyklu 28 spotkań od początku października. W przypadku nowych grup, powstałych w trwającym roku szkolnym będzie obowiązywał nowy harmonogram.

W okresie ferii zimowych i wakacji letnich oraz w przerwach świątecznych treningi nie są prowadzone.

Z opiekunem/ rodzicem uczestnika treningu umiejętności społecznych podpisuje się umowę na czas określony.


Grupa 1
6 – 7 lat – wtorek 16:30

Grupa 2
8 – 10 lat – wtorek 17:30

Grupa 3
10 – 13 lat – wtorek 18:30

Grupa 4 NOWA
6 – 8 lat – czwartek 16:30 lub 17:30

Trening umiejętności społecznych Gliwice

Cena:

Konsultacja kwalifikująca do udziału w TUS-ie- do 30 minut bezpłatnie

Treningi – 50 minut/ 1x tydz. opłata ratalna miesięczna 200,00 zł płatna do 10 każdego miesiąca


Formularz zgłoszeniowy.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontaktowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Administratorem Państwa danych osobowych jest Niepubliczna poradnia psychologiczno-pedagogiczna Akademia Nauki Gliwice, 44-100 Gliwice, ul. Hoblera 10. Zostałem poinformowany, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawienia, zaprzestania ich przetwarzania.

TUS Gliwice