Przejdź do treści

Niepubliczna poradnia psychologiczno – pedagogiczna Akademia Nauki Gliwice jest stworzona
z myślą o kompleksowej pomocy i umożliwieniu rozwoju.
Mamy personel dla którego praca w swojej specjalizacji jest spełnieniem i pozwala czerpać radość
z możliwości pomagania innym.
Tutaj pomagamy w miłej atmosferze i witamy z uśmiechem naszych małych i dużych podopiecznych.


terapeuta Gliwice

mgr Agnieszka Wiktorczyk -Żuraw

terapeuta, wieloletni pedagog i doradca zawodowy, który lubi swoją pracę ze względu na kontakt z drugim człowiekiem. Pracowała jako wykładowca „Biomedycznych uwarunkowań rozwoju człowieka” na Politechnice Śląskiej. Certyfikowany terapeuta EEG Biofeedback I i II stopnia, Terapii ręki I i II stopnia, Terapii sensomotorycznej I i II stopnia, Integracji Bilateralnej oraz Integracji Sensorycznej SIS. Ukończyła kilka studiów podyplomowych min. Integracja Sensoryczna, Terapia pedagogiczna, Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna oraz liczne kursy związane z funkcjonowaniem człowieka w różnych sferach jego rozwoju. Prywatnie szczęśliwa żona i mama Ani oraz Jacka, który choruje na mózgowe porażenie dziecięce i zespół Aspergera


mgr Alina Jagiełło

logopeda, neurologopeda – Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na kierunkach:
pedagogika wczesnoszkolna, logopedia, neurologopedia.
Jestem nauczycielem z wieloletnim doświadczeniem. Od pracuję również jako logopeda i neurologopeda niosąc pomoc dzieciom i osobom dorosłym, które często znając swoje wady izolują się od otaczającego ich środowiska. Widząc potrzeby dzieci, osób dorosłych, a także problemy rodziców, pragnę nieść fachową pomoc, przy czym wszystkie ukończone studia, kursy i szkolenia pozwalają mi na wszechstronny obraz sytuacji. Mogę śmiało powiedzieć, że niejeden trudny przypadek sprawił mi radość swoim efektem końcowym.
Doświadczenie i wiedza, którą posiadam to efekt wieloletniej, wytężonej i pełnej motywacji pracy, a moja pogoda ducha na co dzień oraz przekonanie, że nie ma rzeczy niemożliwych, pomagają mi stawiać czoło codziennym zmaganiom i to z rezultatem.
Jestem osobą aktywną, kreatywną i lubiącą nowe wyzwania.
Biegle posługuję się językiem ukraińskim.
Prywatnie jestem szczęśliwą żoną i mamą dorosłej córki.psychoterapeuta Gliwice

mgr Bożena Grocholska

psycholog, psychoterapeuta z wykształcenia i zamiłowania. Wieloletnie doświadczenie jako nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej. Pozwala na podejście pełne empatii
i zrozumienia dla małego pacjenta. Podąża za nim cierpliwie i z uważnością. W pracy z dorosłymi pacjentami zwraca uwagę na narrację, pozytywny kontakt i opowieść o sobie, która sama w sobie może być terapeutyczna.

Pracuje od lat w zawodzie psychoterapeuty, prowadząc terapię dzieci, młodzieży a także osób dorosłych i par.
Pracuje z osobami ze spektrum autyzmu w tym z zespołem Aspergera (ZA).
Zajmuje się diagnozowaniem i terapią dzieci i młodzieży w okresie adolescencji.
Prowadzi zajęcia grupowe i indywidualne dla dzieci i młodzieży w zakresie kształtowania kompetencji społeczno-emocjonalnych.
Prowadzi terapię krótkoterminową obejmująca jedno spotkanie tygodniowo trwającą 24 tygodnie.

Ukończyła:
Certyfikowany Kurs Mindfullness we Wrocławiu 2021
Studia podyplomowe w zakresie Rewalidacja i edukacja osób ze spektrum autyzmu, w tym z zespołem Aspergera
Psychologia, specjalność psychologia kliniczna i osobowości, Wyższa Szkoła Humanitas 2016
Krakowskie Centrum Psychoterapii Psychodynamicznej w 2004 – 2008 w Krakowie
Pedagogika wczesnoszkolna na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach 2001


mgr Ewelina Baron

fizjoterapeuta – absolwentka studiów magisterskich na kierunku Fizjoterapia Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Pracowała jako fizjoterapeuta w gabinecie rehabilitacyjnym oraz  instruktor pływania metodą Halliwick z dziećmi z zespołem Aspergera oraz Spektrum Autyzmu.  W zawodzie od 9 lat „Moja praca sprawia mi ogromną przyjemność i motywuje do ciągłego rozwoju”.
Uczestniczka licznych kursów oraz szkoleń między innymi „ Koncepcja Hallwick – kurs terapii w wodzie i nauki pływania dla niepełnosprawnych”, „Taping Rehabilitacyjny – w rehabilitacji i sporcie”, „ Ćwiczenia oporowe i równoważne z zastosowanie przyborów Thera Band”, „ Zastosowanie elementów terapii integracji sensorycznej podczas rehabilitacji ruchowej u dzieci i młodzieży”,  „Rehabilitacja w zaburzeniach rozwojowych niemowląt 0-12 miesięcy”, COVID-19- diagnostyka i leczenie oraz programowanie fizjoterapii osób w trakcie choroby oraz po jej przebyciu”, „Niemowlęta badanie – założenia wizyty patronażowe”, „Komunikacja alternatywna i wspomagająca we wczesnym wspomaganiu rozwoju dziecka”, „Zaburzenia kontroli trzymania moczu u kobiet”, „Zaawansowana ocena geriatryczna – diagnostyka fizjoterapeutyczna”.
Na swoim koncie ma również kursy z zakresu masażu takie jak bańką chińską, antycellulitowy, relaksacyjny, stemplami ziołowymi, misami kokosowymi oraz pałeczkami bambusowymi.terapia wzroku Gliwice

mgr Agnieszka Liberska-Muc

dyplomowana ortoptystka, terapeuta widzenia, pedagog specjalny, tyflopedagog, oligofrenopedagog, doradca zawodowy i personalny. Uczestniczka wielu kursów i szkoleń wzbogacających warsztat pracy. Certyfikowany terapeuta ręki, specjalista C-eye, dogoterapeuta. Pracuje z dziećmi od pierwszych tygodni życia. Współpracuje z wieloma instytucjami i fundacjami wspierającymi rozwój małych pacjentów. Udziela pomocy w zakresie diagnozy i terapii widzenia, wczesnej interwencji, WWR oraz instruktażu dla rodziców i opiekunów. W wolnym czasie realizuje swoje pasje. Gra na instrumentach oraz spełnia się wokalnie zdobywając liczne nagrody na konkursach i festiwalach międzynarodowych. Prywatnie żona i mama dorosłej już córki oraz właścicielka cudownego „biszkopta” o imieniu Atena.


pedagog specjalny Gliwice

mgr Anna Schabowicz

pedagog specjalny, terapeuta pedagogiczny, nauczyciel edukacji elementarnej. Jest absolwentką Kolegium Nauczycielskiego w Gliwicach (pod opieką naukowo dydaktyczną Akademii Pedagogicznej w Krakowie) oraz Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach (Filia w Piotrkowie Trybunalskim). Ukończyła liczne studia podyplomowe, kursy kwalifikacyjne i certyfikacyjne. Swoją wiedzę i umiejętności wykorzystuje w pracy w szkole jako nauczyciel współorganizujący proces kształcenia oraz prowadząc rewalidację i zajęcia korekcyjno – kompensacyjne. Prywatnie szczęśliwa żona i mama dwóch córek. Lubi grać w gry planszowe oraz wędrówki po górach.


mgr Joanna Misz

psycholog. Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu.
Od lat pracująca z dziećmi i młodzieżą oraz ich rodzicami. Prowadzi psychoedukację, poradnictwo psychologiczne oraz terapię dla dzieci i młodzieży. Wspiera rodziców, którzy mają wątpliwości dotyczące rozwoju ich dziecka, chcą skonsultować budzące niepokój zachowanie, pragną wesprzeć swoje dziecko w trudnościach emocjonalno – społecznych, edukacyjnych oraz sami przechodzą zmiany życiowe ( rozwód, żałoba, choroba) i chcą by ich dziecko otrzymało wsparcie.


pedagog Gliwice

mgr Magdalena Paleczna

pedagog, mgr sztuki z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu zajęć dla dzieci i młodzieży. Założycielka Pracowni Artystycznej Agraffa w Gliwicach. Ukończyła Studia Pedagogiczne na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, jest także absolwentką Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach. Swoje przygotowanie artystyczne wykorzystuje w scenografii i malarstwie, ale przede wszystkim w pracy z dziećmi na co dzień. Uczy rysunku i malarstwa, prowadzi zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci z wykorzystaniem technik plastycznych. Prywatnie mama dwóch chłopców.


terapeuta pedagogiczny

mgr Dorota Karolina Ściślewska

psycholog, doradca zawodowy, terapeuta pedagogiczny, trener zajęć rozwijających. Doświadczony diagnosta, autorka wielu programów i innowacji pedagogicznych („Jestem, więc myślę kreatywnie”, „Co dalej po gimnazjum?”, „Moja przyszłość zależy ode mnie”, „Razem”). Ma długoletnie doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, szkolnym oraz młodzieżą. Zajmuje się diagnozą indywidualnych potrzeb rozwojowych. Prowadzi min. zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, terapię w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Udziela także konsultacji i porad dla rodziców. Ukończyła studia psychologiczne, studia podyplomowe na kierunku doradztwo zawodowe i liczne kursy specjalistyczne.


mgr Sandra Bobrowska

pedagog, terapeuta. Absolwentka studiów magisterskich na kierunku Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Terapia Pedagogiczna Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz studiów licencjackich na kierunku Edukacja Elementarna ze specjalnością dodatkową terapia psychopedagogiczna. Ukończyła również studia podyplomowe na kierunku Wczesne i całożyciowe wspomaganie rozwoju
i edukacji oraz rewalidacja uczniów z autyzmem i/lub Zespołem Aspergera.
Pracuje w przedszkolu jako nauczyciel wychowania przedszkolnego oraz prowadzi zajęcia terapeutyczne.
Uczestniczka licznych kursów, szkoleń m.in. Trening Umiejętności Społecznych, Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, Metoda Dobrego Startu, Alternatywne i Wspomagające Metody Komunikacji – AAC.
Stale poszerza swoją wiedzę i zdobywa nowe umiejętności.


rehabilitacja dzieci Gliwice

mgr Karolina Chmielowska 

Absolwentka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach na kierunku fizjoterapii oraz Medycznej Szkoły Policealnej w Zabrzu na kierunku masażysta. Swoje doświadczenie w zawodzie zdobyła podczas praktyk w placówkach medycznych,  stażu oraz etatu m.in w,, Akademii Rehabilitacji i Relaksu – Odnowa”, gdzie w głównym stopniu zajmowała się osobami starszymi bądź niepełnosprawnymi. Specjalizuje się również w masażach leczniczych i relaksacyjnych. Praktyki na oddziale pediatrii oraz zajęcia z młodocianymi doprowadziły ją do naszej poradni. Jest osobą ciągle poszerzająca swoja wiedzę, pracowitą oraz kreatywną. Ma głowę pełna pomysłów i wie jak zachęcić dzieci do efektywnej pracy. W wolnym czasie wycisza się podczas malowania obrazów, zajęć gimnastycznych oraz pływania. Obecnie, dzięki Krajowej Izbie Fizjoterapeutów odbywa kolejne szkolenia.


si Gliwice

mgr Małgorzata Koprowicz 

terapeuta SI – ukończyła studia podyplomowe objęte patronatem i nadzorem merytorycznym Centrum Integracji Sensorycznej w Warszawie (Wyższa Szkoła Edukacji w Sporcie w Warszawie, 2022). Absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na kierunku edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne (2012) oraz Uniwersytetu Opolskiego w Opolu na kierunku terapia pedagogiczna z oligofrenopedagogiką (2014). Nauczyciel i terapeuta. Ukończyła liczne warsztaty, kursy, szkolenia doskonalące i certyfikowane, m.in. Terapeuta Ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia oraz Trening Umiejętności Społecznych. Robi to co kocha i kocha to, co robi. W wolnych chwilach muzykuje, wędruje po górach i jeździ na rowerze.


pedagog szkolny Gliwice Zabrze

mgr Magdalena Pilch-Szczepankiewicz

pedagożka, terapeutka zajęciowa, nauczycielka. Ukończyłam liczne kursy doszkalające z zakresu technik i metod nauczania, również uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także z szeroko pojętej psychologii rozwoju. Uwielbiam uczyć innych, ale i siebie, dlatego nieustannie poszerzam swoje kwalifikacje – aktualnie studiując pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą z terapią pedagogiczną na studiach II stopnia w Opolu. Zawodowo i prywatnie rezonuje we mnie maksyma Janusza Korczaka: „Dziecko ma prawo być sobą. Ma prawo do popełniania błędów. Ma prawo do posiadania własnego zdania. Ma prawo do szacunku. Nie ma dzieci – są ludzie.”- dlatego priorytetem podczas zajęć jest dla mnie atmosfera pełna akceptacji, empatii i zrozumienia.

Staram się, aby każdy mój dzień był pełen tego, co lubię najbardziej: dobrego towarzystwa, dobrego jedzenia, kontaktu z naturą. W wolnych chwilach zajmuje mnie szeroko pojęta sztuka i rzemiosło, czytanie i ćwiczenia fizyczne – zwłaszcza praktyka jogi.


dietetyk kliniczny Zabrze

lic. Weronika Gęgotek

dietetyk kliniczny z zamiłowaniem do psychodietetyki i holistycznego podejścia do zdrowia pacjentów. Ukończyła studia wyższe w Śląskiej Wyższej Szkole Medycznej w Katowicach. Aktualnie bierze udział w rocznym Studium Leczenia Zaburzeń Odżywiania organizowanego przez Ogólnopolskie Centrum Zaburzeń Odżywiania. Duży nacisk stawia na ciągły rozwój, stąd uczestniczy w licznych webinarach, kursach czy konferencjach. W swojej pracy stawia na słuchanie potrzeb pacjenta oraz stosowanie różnych narzędzi, aby osiągnąć cele pacjenta. W czasie wolnym lubi spędzać czas wśród zieleni, czytać książki, ćwiczyć jogę oraz spotykać się z ludźmi.

Zespół specjalistów Gliwice Akademia Nauki