Przejdź do treści

PSYCHOTERAPIA GLIWICE
Terapia indywidualna.
Terapia par, rodzinna.

Psychoterapeuta na podstawie postawionej diagnozy nakreśli jak będziecie pracować podczas sesji wraz z ogólnym planem leczenia. Sesja terapeutyczna trwa ok. 50-60 minut.
O częstotliwości spotkań decyduje psychoterapeuta wraz z Pacjentem. Najczęściej jest to raz w tygodniu.
Psychoterapia krótkoterminowa trwa ok., 24 tygodni, psychoterapia długoterminowa trwa od roku do nawet kilku lat.

Psychoterapię stosuje się w leczeniu różnych zaburzeń psychicznych, takich jak: odżywiania, osobowości, depresyjnych, somatycznych, lękowych, adaptacyjnych, traum z dzieciństwa jak np. alkoholizm, przemoc w rodzinie. Jeśli masz trudności z regulowaniem emocji, niską samooceną lub radzeniem sobie ze stresem, ta forma pomocy jest również dla Ciebie.

Jakie efekty daje terapia?
Przede wszystkim zrozumienie i oswojenie Twoich problemów oraz skąd one pochodzą. Występujące zaburzenia psychiczne zmniejszają siłę swoich objawów albo mogą nawet ustąpić. Zwiększa samoocenę, poczucie własnej wartości, daje satysfakcję i radość z życia, lepsze zrozumienie samego siebie i innych. Terapia również skłania do zmiany niezdrowych nawyków oraz depresyjnego myślenia i emocjonalnych reakcji.


Jak przebiegają sesje terapii?

Psychoterapeuta może używać kwestionariuszy i testów psychologicznych do diagnozowania i oceny zmian w leczeniu. Przeanalizujecie również negatywne myśli, które są związane z Twoim problemem i sprawdzisz ich słuszność.

Między spotkaniami będziesz ćwiczył nowe umiejętności, które zdobyłeś podczas sesji terapeutycznych, dobrze będzie również skłonić się do refleksji, na podstawie doświadczeń, które nabyłeś i obserwowanie tych zmian w swoim życiu. Badania dowodzą, że zadania terapeutyczne przyspieszają zmiany i pomagają kształtować zdolność do bycia własnym terapeutą po zakończeniu psychoterapii.

Wszystkie zasady współpracy między Tobą a psychoterapeutą muszą być zawarte w kontrakcie terapeutycznym – ustnym lub pisemnym. Zazwyczaj taki kontrakt zawiera informacje o częstotliwości i czasie trwania sesji, opłatach, zasadach komunikacji między sesjami, odwoływaniu wizyt oraz inne niezbędne informacje z etycznego punktu widzenia oraz skuteczności leczenia. Istotne jest, że psychoterapię może prowadzić wyłącznie osoba przechodząca szkolenie z psychoterapii lub po jej ukończeniu. Jest to specjalistyczne szkolenie podyplomowe, które trwa zwykle cztery lub pięć lat. Absolwenci kierunku psychologia (studiów licencjackich i magisterskich) nie mają takich kwalifikacji.

psychoterapia Gliwice

Cena:

Sesja psychoterapii – do 60 minut 180 zł

Terapia par/ małżeństw/ rodzinna- do 60 minut 300 zł

Grupa wsparcia- 60-90 minut 80 – 120 zł/osobę

psychoterapia Gliwice