Przejdź do treści

Psycholog dziecięcy Gliwice.
Czym zajmuje się psycholog dziecięcy?

Prowadzi badania i działania diagnostycznych dzieci, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, wspieranie mocnych stron uczniów oraz ustalanie form pomocy psychologicznej.

Prowadzi konsultację psychologiczne.

Psycholog przeprowadza również badanie przyczyn problemów z zachowaniem lub emocjami. Diagnoza ta skierowana jest dla dzieci
w wieku przedszkolnym i szkolnym. Celem jej jest dobór odpowiedniego wsparcia dla dziecka.

Przeprowadza diagnozę funkcjonalną dziecka składającą się z wywiadu z rodzicem, obserwacji swobodnej aktywności dziecka, obserwacji kierowanej dziecka i pakiet testów diagnostycznych. Na tej podstawie wydawana jest opinia o funkcjonowaniu dziecka.

psycholog dziecięcy Gliwice

W przypadku potrzeby konsultacji lub terapii istnieje możliwość szybkiego umówienia wizyty.

psycholog dziecięcy Zabrze