Przejdź do treści

NEUROLOGOPEDA

Kiedy jest potrzebna konsultacja u neurologopedy?

W przypadku dzieci i osób dorosłych z afazją, zespołami genetycznymi, z wadami wrodzonymi.
Kiedy jest potrzeba ocenić prawidłowość rozwinięcia wędzidełka.
Dzieciom i osobą dorosłym po udarach, urazach czaszkowo-mózgowych i innych stanach neurologicznych.

Dlatego do terapeuty zgłaszają się nie tylko rodzice z dziećmi, ale również osoby dorosłe.


Rolą neurologopedy jest również wsparcie dzieci z trudnościami w karmieniu piersią lub butelką, a także dzieci
z problemami z żuciem i gryzieniem.


Ważnym czynnikiem jest szybka diagnoza problemu i rozpoczęcie terapii, w każdym z powyższych problemów.

Jeżeli potrzebujesz wsparcia specjalisty zgłoś się do nas.

neurologopeda Gliwice

Cena:

Konsultacja neurologopedyczna- 45-60 minut 130,00 zł

Terapia neurologopedyczna- 30 minut 100,00 zł

Terapia neurologopedyczna- 50 minut 140,00 zł

Sporządzenie opinii50,00 zł

Przesiewowe badania neurologopedyczne- okresowo – 30 minut bezpłatnie

Poradnia Gliwice Psycholog Logopeda Zajęcia dla dzieci Kursy