Przejdź do treści

LOGOPEDA GLIWICE


Podczas pracy logopedy przede wszystkim ważnym aspektem  jest nie tylko nauka prawidłowej wymowy, ale również właściwej komunikacji.

Logopeda pracuje z dzieckiem nad poprawnością fonetyczną i gramatyczną, logicznym budowaniem wypowiedzi i ogólną sprawnością komunikacyjną.

Bardzo ważne jest rozpoczęcie terapii jak najwcześniej, gdyż złe nawyki, problemy z wymową, wady wymowy szybko się utrwalają. Jest to najistotniejsze w przypadku dzieci, rodzic powinien poprosić specjalistę o pomoc jak tylko zauważy coś niepokojącego.

Pomaga również wielu osobom dorosłym, którzy z powodu nieprawidłowej wymowy mają kłopoty w komunikacji na różnych jej poziomach, rzutujące na ich życie osobiste i karierę zawodową.

Zapraszamy do skorzystania z możliwości diagnozy, konsultacji i terapii u specjalisty.

Logopeda Gliwice.

Cena:

Konsultacja logopedyczna- do 60 minut 150,00 zł

Terapia logopedyczna- 30 minut 90,00 zł

Terapia logopedyczna- 50 minut 125,00 zł

Sporządzenie opinii50,00 zł

Przesiewowe badania logopedyczne- okresowo – 30 minut bezpłatnie

Logopeda dla dzieci Gliwice