Przejdź do treści

LOGOPEDA dla dzieci GLIWICE

zabrze logopeda

Jaki powinien być dobry logopeda?

Praca logopedy jest niezwykle istotna i obejmuje szeroki zakres działań związanych z diagnozowaniem, terapią oraz wspieraniem osób z trudnościami w komunikacji i mowie.
Od specjalisty wymaga empatii, cierpliwości i zaangażowania w proces wspomagania rozwoju komunikacyjnego osób w różnym wieku.


Logopeda pracuje z dzieckiem nad poprawnością fonetyczną i gramatyczną, logicznym budowaniem wypowiedzi i ogólną sprawnością komunikacyjną.

Bardzo ważne jest rozpoczęcie terapii jak najwcześniej, gdyż złe nawyki, problemy z wymową, wady wymowy szybko się utrwalają. Jest to najistotniejsze w przypadku dzieci, rodzic powinien poprosić specjalistę o pomoc jak tylko zauważy coś niepokojącego.

Pomaga również wielu osobom dorosłym, którzy z powodu nieprawidłowej wymowy mają kłopoty w komunikacji na różnych jej poziomach, rzutujące na ich życie osobiste i karierę zawodową.

Logopeda Gliwice.

Diagnoza logopedyczna Gliwice KOLD Karty Oceny Logopedycznej Dziecka


Oto kilka kluczowych obszarów, na których opiera się praca logopedy:

👉 Diagnoza i Ocena:

 • Przeprowadzanie szczegółowych ocen mowy, języka, komunikacji werbalnej i niewerbalnej.
 • Identyfikacja trudności i zaburzeń komunikacyjnych u dzieci i dorosłych.
 • Analiza procesów poznawczych i społecznych wpływających na komunikację

👉 Terapia Indywidualna

 • Opracowywanie spersonalizowanych planów terapeutycznych z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb pacjenta.
 • Prowadzenie sesji terapeutycznych, które obejmują różne techniki i ćwiczenia mające na celu poprawę komunikacji.

👉 Wsparcie Rodzinne:

 • Edukacja rodziców w zakresie metod wspierających rozwój mowy u dzieci.
 • Udzielanie porad dotyczących codziennych działań, które mogą wspomagać rozwój komunikacyjny w domu.

👉 Edukacja Społeczna:

 • Prowadzenie warsztatów i szkoleń dla społeczności lokalnej na temat znaczenia komunikacji i zrozumienia trudności z nią związanych.
 • Uczestnictwo w kampaniach edukacyjnych dotyczących profilaktyki i świadomości zaburzeń mowy.

👉 Monitoring Postępów:

 • Regularne monitorowanie postępów pacjenta i dostosowywanie planu terapeutycznego w zależności od potrzeb.
 • Ocena skuteczności działań terapeutycznych i raportowanie wyników.Logopeda Gliwice
zabrze logopeda dla dzieci

Diagnozy Logopedyczna – dlaczego jest ważna?

Jeśli zauważysz, że Twoje dziecko może mieć trudności w dowolnym obszarze rozwoju mowy, skontaktuj się z nami! Nasz zespół: logopeda i neurologopeda przeprowadzą diagnozę.

Nie czekaj! Diagnoza logopedyczna to pierwszy krok w zapewnieniu Twojemu dziecku prawidłowego rozwoju.  Dobrze zaplanowana terapia logopedyczna, choć czasem bywa długotrwała to poprawia jakość komunikacji i wpływa pozytywnie na kontakty dzieci z rówieśnikami.


Cena:

Konsultacja logopedyczna- do 60 minut 170,00 zł

Terapia logopedyczna- 30 minut 110,00 zł

Terapia logopedyczna- 50 minut 150,00 zł

Sporządzenie opinii70,00 zł

Przesiewowe badania logopedyczne- okresowo – 30 minut bezpłatnie

Diagnoza KOLD-  2 spotkania 340,00 zł
Wydanie opinii-   70,00 złLogopeda dla dzieci Gliwice