Przejdź do treści
  •  Pedagog w poradni zajmuje się diagnozą pedagogiczną oraz prowadzi terapię pedagogiczną indywidualną i grupową. Prowadzi również różne formy profilaktyki i doradztwa dla dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli.
  • Prowadzimy diagnozę i terapię dzieci z trudnościami w uczeniu się:
  • Diagnoza ryzyka dysleksji lub innych trudności w uczeniu się opiera się na 2 spotkaniach: z pedagogiem i z psychologiem, w czasie których specjaliści badają możliwości intelektualne dziecka oraz rozwój jego funkcji słuchowo- językowych, percepcji wzrokowej oraz koordynacji wzrokowo- ruchowej, które są podłożem czytania i pisania, a zatem również uczenia się.
  • Opinia honorowana jest na mocy prawa przez wszystkie szkoły oraz na egzaminach zewnętrznych.
  • Terapia pedagogiczna prowadzona jest w sposób atrakcyjny dla dziecka i dostosowana jest indywidualnie do jego potrzeb i możliwości.

  • Gotowość dziecka do podjęcia nauki zależy od wielu wewnętrznych czynników i nie osiąga się jej automatycznie w wieku 6 – lat. Dlatego sporo dzieci nie jest jeszcze gotowa na rozpoczęcie nauki w szkole, w związku z tym mogą pojawić się już na początku nauki braki i trudności w zdobywaniu wiedzy.
  • Diagnoza psychologiczno – pedagogiczna gotowości uczenia się i ryzyka trudności w uczeniu się obejmuje dwa spotkania w ramach których psycholog i pedagog przeprowadzają wywiad, analizują zebraną przez rodziców dokumentację lekarską i opinie z przedszkola, przeprowadzają badanie pod kątem rozwoju sfery poznawczej, psychomotoryki, percepcji, rozwoju mowy, a także stanu emocjonalnego i funkcjonowania dziecka.
  • Wydana opinia o odroczeniu obowiązku szkolnego honorowana jest na mocy prawa przez wszystkie szkoły.
Pedagog Rewalidacja Gliwice

Cena:

Konsultacja- 45-60 minut 150,00 zł

Terapia pedagogiczna – 30 minut 90,00 zł 50 minut 120zł

Terapia pedagogiczna grupowa-2-4 osób 50 minut 80zł za os.

Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna gotowości szkolnej i ryzyka trudności w uczeniu się (dzieci 5-6 letnie)- od 2 do 4 spotkań z wydaniem opinii – 150 zł/ spotkanie plus 50 zł – opinia.

Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna trudności w uczeniu się/ryzyka dysleksji (uczniowie klas I-III)- od 2 do 4 spotkań z wydaniem opinii – 150 zł/ spotkanie plus 50 zł – opinia.

Diagnoza psychologiczno – pedagogiczna trudności w uczeniu się /dysleksji, dysgrafii, dysortografii, dyskalkulii (uczniowie klas IV- VIII, młodzież)- od 2 do 4 spotkań z wydaniem opinii – 150 zł/ spotkanie plus 50 zł – opinia.

Pedagog Gliwice.
Pedagog Zabrze.
Pedagog prywatnie Gliwice.
Pedagog prywatnie Zabrze.
Pedagog dla dzieci Gliwice.
Pedagog dla dzieci Zabrze.