Przejdź do treści

DIAGNOZA PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNA

Na czym polega diagnoza i konsultacja w poradni?

Diagnoza w poradni przeprowadzona jest przez jednego specjalistę lub zespół specjalistów. Liczba spotkań zależna jest od rodzaju diagnozy. W trakcie umówionych spotkań najczęściej odbywa się rozmowa, wywiad z rodzicem/ opiekunem prawnym, obserwacja dziecka oraz badanie z zastosowaniu różnych testów diagnostycznych, które służą do oceny rozwoju poznawczego, językowego, emocjonalnego i motorycznego dziecka.


Diagnozy przeprowadzane w poradni:

 • Konsultacja diagnostyczna z wybranym specjalistą,
 • Konsultacja diagnostyczna rozwoju ruchowego niemowląt i dzieci do 3 roku życia,
 • Konsultacja diagnostyczna z zakresu terapii ręki z oceną motoryczności,
 • Diagnoza Integracji Bilateralnej,
 • Diagnoza Integracji Sensorycznej,
 • Diagnoza psychologiczna przyczyn problemów z zachowaniem lub emocjami ,
 • Diagnoza funkcjonalna dla dzieci od 6 m-ca życia do 7 roku życia,
 • Diagnoza psychologiczno – pedagogiczna gotowości szkolnej, trudności w uczeniu się, dysleksji, dysgrafii, dysortografii, dyskalkulii.
 • Przesiewowe badania logopedyczne,
 • Przesiewowe badania pod kątem wad postawy.
Diagnoza Gliwice. Diagnoza Zabrze

Cena:

Konsultacja diagnostyczna rozwoju ruchowego niemowląt i dzieci do 3 roku życia – 60 minut 140zł

Konsultacja diagnostyczna z zakresu terapii ręki z oceną motoryczności- 45-60 minut 130zł

Konsultacja diagnostyczna z zakresu terapii ręki z oceną motoryczności, omówieniem i wydaniem opinii 2 spotkania 45-60 minut 250zł

Konsultacja z doradcą zawodowym z przeprowadzeniem testów predyspozycji- 60 minut 130zł

Diagnoza Integracji Bilateralnej-2 spotkania 50 minut 260zł

Diagnoza Integracji Bilateralnej dla dzieci do 4 roku – 2 spotkania50 minut 290,00 zł

Diagnoza SI z wydaniem opinii dla dzieci od 4 roku – 3 spotkania50 minut 390,00 zł

Diagnoza psychologiczna przyczyn problemów z zachowaniem lub emocjami- od 2 do 3 spotkań z wydaniem opinii – 130 zł/ spotkanie plus 50 zł – opinia.

Diagnoza funkcjonalna dla dzieci od 6 m-ca życia do 7 roku życia- od 2 do 4 spotkań z wydaniem opinii – 130 zł/ spotkanie plus 50 zł – opinia.

Diagnoza psychologiczno – pedagogiczna gotowości szkolnej i ryzyka trudności w uczeniu się dla dzieci 5-6 letnich – od 2 do 4 spotkań z wydaniem opinii – 130 zł/ spotkanie plus 50 zł – opinia.

Diagnoza psychologiczno – pedagogiczna trudności w uczeniu się/ ryzyka dysleksji dla uczniów klas I- III od 2 do 4 spotkań z wydaniem opinii – 130 zł/ spotkanie plus 50 zł – opinia.

Diagnoza psychologiczno – pedagogiczna trudności w uczeniu się/ dysleksji, dysgrafii, dysortografii, dyskalkulii dla uczniów klas IV- VIIIod 2 do 4 spotkań z wydaniem opinii – 130 zł/ spotkanie plus 50 zł – opinia.

Wydanie opinii 50,00 zł

Dokumenty:
Procedura diagnozowania specyficznych trudności w uczeniu się – pobierz
Procedura diagnozowania i wydawania opinii i informacji – pobierz

Diagnoza dysleksji Gliwice. Diagnoza dysleksji Zabrze. Diagnoza dysgrafii Gliwice. Diagnoza dysgrafii Zabrze. Diagnoza dysortografii Gliwice. Diagnoza dysortografii Zabrze. Diagnoza dyskalkulii Zabrze.