Przejdź do treści

TERAPIA BEHAWIORALNA

Czym jest terapia behawioralna?

Terapia behawioralna, behawioralno-poznawcza, inaczej stosowana analiza zachowania, oparta została o podstawowe procesy uczenia się. Jej podstawowym celem jest kształtowanie u dziecka jak największej ilości zachowań adaptacyjnych, które rozwiną jego niezależność i umożliwią mu efektywne funkcjonowanie w środowisku. Również zmniejszenie zachowań zakłócających proces nauki oraz utrzymanie efektów w terapii w czasie.

Terapia behawioralna wykorzystuje się również w celu rozwijania umiejętności językowych oraz komunikacyjnych dziecka, a także w celu poprawy koncentracji i uwagi, rozwoju umiejętności społecznych, umiejętności poznawczych oraz pamięci. Stosowana analiza zachowania, inaczej ABA (Applied Behavioral Analysist), jest uznawana za jedną z najbardziej skutecznych metod pracy z dziećmi z całościowymi zaburzeniami rozwoju, w tym dziecka z autyzmem. Opiera się na zastosowaniu ściśle określonych technik, tj. „pozytywne wzmacnianie”, które mają na celu:

  • wyuczenie pożądanych sposobów zachowania się – rozwijanie zachowań deficytowych, np. naśladowanie, motywacja do pracy, mowa, samoobsługa, okazywanie uczuć, itp.);
  • wygaszanie zachowań niepożądanych (np. autodestrukcyjnych, autostymulacyjnych, agresywnych, zakłócających codzienne funkcjonowanie dziecka);
  • generalizowanie i utrzymywanie efektów terapii w czasie (czyli utrwalanie pożądanego sposobu zachowania, które następnie pojawia się w różnych środowiskach, w różnych sytuacjach, w obecności różnych osób).

Stosowana analiza zachowania przynosi duże rezultaty
w pracy z dziećmi:

  • z autyzmem, z zespołem Aspergera, z ADHD, przejawiającymi problemy w komunikowaniu się, mających problemy w nabywaniu i rozwijaniu nowych umiejętności,
  • przejawiającymi trudne zachowania wpływające na ich funkcjonowanie (np. napady złości, agresja słowna i fizyczna, samouszkadzanie się, zachowania stereotypowe)

Terapia behawioralna służy:

  • uczeniu nowych, deficytowych zachowań i umiejętności,
  • rozwijaniu pozytywnych wzorów zachowań i redukowaniu zachowań niepożądanych,
  • rozwijaniu kompetencji społecznych, umiejętności związanych z samodzielnością dziecka,
  • nabywaniu umiejętności poznawczych (uczenie się, mowa, pamięć, itp.)
  • generalizowaniu nabytych umiejętności (utrwalanie, przenoszenie na nowe środowisko i osoby).
terapia behawioralna Gliwice.

Cena:

Konsultacja – do 60 minut (jedno spotkanie) 170,00 zł

Terapia behawioralna – 50 minut 150,00 zł

Terapia behawioralna grupowa – 50 minut 100,00 zł

terapia behawioralno-poznawcza Gliwice