Przejdź do treści

PSYCHOLOG

Psycholog GliwiceZakres zadań:

  • Prowadzenie badań i działań diagnostycznych dzieci, młodzieży i dorosłych w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, wspieranie mocnych stron uczniów oraz ustalanie form pomocy psychologicznej.
  • Spotkania indywidualne z dziećmi, młodzieżą, rodzicami i nauczycielami prowadzone w celu niesienia pomocy psychologicznej.
  • Prowadzenie edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli,
  • Prowadzenie konsultacji psychologicznych.

Diagnoza

  • Celem diagnozy funkcjonalnej jest określenie poziomu funkcjonowania dziecka w poszczególnych sferach jego rozwoju. Określa jego mocne i słabe strony, wskazuje na deficyty rozwojowe oraz potencjał rozwojowy.
  • Na diagnozę funkcjonalną dziecka od 6 m-ca życia do 7 roku życia składają się wywiad z rodzicem, obserwacja swobodnej aktywności dziecka, obserwacja kierowana dziecka i pakiet testów diagnostycznych. Na tej podstawie wydawana jest opinia o funkcjonowaniu dziecka. Diagnoza obejmuje od 2 do 4 spotkań z psychologiem (liczba spotkań ustalana jest na pierwszej wizycie).
  • Psycholog przeprowadza również badanie przyczyn problemów z zachowaniem lub emocjami. Diagnoza ta skierowana jest dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Celem jej jest dobór odpowiedniego wsparcia dla dziecka.
psycholog Gliwice

Cena:

Konsultacja- do 60 minut 150,00 zł

Terapia psychologiczna- 30 minut 90zł

Terapia psychologiczna- 50 minut 130 zł

Terapia psychologiczna grupowa – 2-4 osób 50 minut 80zł za os.

Diagnoza psychologiczna przyczyn problemów z zachowaniem lub emocjami – od 2 do 4 spotkań z wydaniem opinii – 150 zł/ spotkanie plus 50 zł – opinia.

Diagnoza funkcjonalna dla dzieci od 6 m-ca życia do 7 roku życia – od 2 do 4 spotkań z wydaniem opinii – 150 zł/ spotkanie plus 50 zł – opinia.

psycholog Zabrze