Przejdź do treści

SI GLIWICE
INTEGRACJA SENSORYCZNA

SI – Czym jest Integracja Sensoryczna?

to zdolność dziecka do odczuwania i reagowania na informacje dostarczane z otoczenia i własnego ciała. Kształtuje się ona od okresu płodowego do 7 roku życia. Dzieci niezintegrowane sensorycznie powinny zacząć terapię jak najwcześniej.


Trzy systemy zmysłowe, które powinny ze sobą współgrać:

  •  dotykowy – pozwala na odczuwanie zimna, ciepła, bólu, właściwości i rodzajów przedmiotów,
  •  przedsionkowy – koordynuje ruchy oczu, głowy oraz całego ciała, pozwala nam utrzymać równowagę,
  •  proprioceptywny – odbiera informacje z naszych mięśni i stawów, żeby informować mózg o pozycji naszego ciała.

Diagnoza SI
Diagnoza zaburzeń integracji sensorycznej obejmuje od 2 – 3 spotkań z terapeutą i składa się z poszczególnych części:

  • wywiadu z rodzicami oraz wypełnienia przez rodzica przekazanego przez terapeutę kwestionariusza,
  • obserwacji swobodnej zabawy dziecka,
  • obserwacji klinicznej w czasie której dziecko wykonuje zadania polecone przez terapeutę. Badanie to pozwala ocenić napięcie mięśniowe, równowagę, koordynację ruchową, planowanie motoryczne, rozwój motoryki małej i dużej, pracę gałek ocznych, reakcji na ruch oraz reaktywności na bodźce sensoryczne,
  • testy diagnostyczne wykonywane u dzieci, które ukończyły 4 lata. Testy są standaryzowane i pozwalają określić poziom koordynacji, praksji, czucia ruchu, czucia własnego ciała, zdolności grafomotoryczne, percepcję dotykową i równowagę.
  • omówienie diagnozy, podsumowanie i zaproponowanie plan terapii.
SI Gliwice

Cena:

Konsultacja- 45-60 minut 150,00 zł (diagnoza wykonana w innym ośrodku)

Diagnoza SI z wydaniem opinii dla dzieci do 4 roku – 2 spotkania50 minut 350,00 zł

Diagnoza SI z wydaniem opinii dla dzieci od 4 roku – 3 spotkania50 minut 420,00 zł

Terapia SI- 30 minut 90,00 zł

Terapia SI- 50 minut 130,00 zł

Sensomotoryka dla dzieci do 4 roku życia- 50 minut 130,00 zł

SI Gliwice